оценка на риска, извършване на периодични и първоначални медицински прегледи, измервания на факторите на работната среда